De Privacy Policy voor Bezoekers geldt voor iedereen die de website deaudiofabrique.nl bezoekt.

1. Beheer
De website www.deaudiofabrique.nl staat onder beheer van De AudioFabrique.
De contactgegevens zijn te vinden op https://deaudiofabrique.nl/contact/

De AudioFabrique is verantwoordelijk voor de naleving van de “Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)”, het voeren van de administratie van klanten en de administratie voor analyse- en marketingdoeleinden. De AudioFabrique is verantwoordelijke in de zin van de AVG. De AudioFabrique is verantwoordelijke voor alle gegevensverwerking namens De AudioFabrique, waaronder https://deaudiofabrique.nl.

De AudioFabrique verzamelt en verwerkt persoonsgegevens voor de administratie van klanten, de uitvoering van de overeenkomst het incasseren van betalingen, de website, persoonlijke marketing en om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

De door De AudioFabrique opgeslagen persoonsgegevens dienen voornamelijk ter uitvoering van de overeenkomst met betrekking tot de levering van een product en/of dienst door De AudioFabrique. Zonder deze gegevensverstrekking is het niet mogelijk voor De AudioFabrique om de overeenkomst uit te voeren.

De AudioFabrique gaat met de grootst mogelijke zorgvuldigheid om met uw persoonsgegevens en doet er alles aan om uw gegevens veilig op te slaan. Eventuele datalekken worden te allen tijde gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens en bij de betrokkenen van wie de persoonsgegevens mogelijk in gevaar zijn gekomen. Bij een datalek neemt De AudioFabrique altijd de passende maatregelen om de betrouwbaarheid van de website te waarborgen.

Indien u van mening bent dat uw persoonsgegevens op onjuiste wijze worden gebruikt, verkregen zijn of ten onrechte worden opgeslagen, en het is voor u ondanks herhaaldelijk verzoek niet mogelijk uw gegevens te verwijderen, kunt u te allen tijde een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Door De AudioFabrique worden de volgende persoonsgegevens van u opgeslagen:

  • voor de uitvoering van de overeenkomst ten behoeve van de geleverde dienst: uw naam, adres, postcode, woonplaats, ordernummer, btw nummer, telefoonnummer en/of e-mailadres;
  • voor het betalen en afhandelen van de facturen: uw naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer, ordernummer, e-mailadres, bank/creditcard gegevens en btw nummer;
  • voor de aanvraag van een vrijblijvende offerte: uw naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en/of e-mailadres;
  • voor het behandelen van vragen en klachten: naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en/of e-mailadres.

Persoonsgegevens worden nooit langer opgeslagen dan strikt noodzakelijk en zijn voor u te allen tijde in te zien, te wijzigen en te verwijderen. Indien gebruik wordt gemaakt van foto’s of andere afbeeldingen waarop natuurlijke personen zijn afgebeeld, vraagt De AudioFabrique altijd eerst toestemming aan degene van wie de foto of afbeelding wordt geplaatst. Inzien, wijzigen en verwijderen (het recht om vergeten te worden daaronder begrepen) en het intrekken van de gegeven toestemming is mogelijk middels een ondubbelzinnige verklaring gericht aan post@deaudiofabrique.nl.

Uw persoonsgegevens worden in ieder geval verwijderd:

  • in het geval van de uitvoering van de overeenkomst: 5 jaren na beëindiging van de overeenkomst ten behoeve van mogelijk toekomstige overeenkomsten, tenzij u expliciet toestemming heeft gegeven de persoonsgegevens langer op te slaan of indien de gegevens langer bewaard moeten worden op grond van een wettelijke regeling of bepaling;
  • in het geval van het betalen en afhandelen van de facturen: 7 jaren na het betalen van de betreffende factuur, ten behoeve van het voldoen aan de wettelijke verplichting van de Belastingdienst;
  • in het geval van het behandelen van vragen en klachten: na het tot tevredenheid oplossen van de klacht;
  • in het geval van de aanvraag van een vrijblijvende offerte: 60 dagen na het versturen van de vrijblijvende offerte.

Voor het juist laten verlopen van de overeenkomst kan De AudioFabrique gebruik maken van een aantal externe partijen die mogelijk ook inzicht krijgen in uw gegevens. In ieder geval zullen zij de gegevens opslaan voor zolang als dit nodig is voor de uitvoering van hun werk. In geen geval zullen de persoonsgegevens worden gebruikt voor andere doeleinden dan de werkzaamheden voor De AudioFabrique, tenzij hiervoor expliciet om toestemming is gevraagd aan de betrokkene. Op alle externe overdrachten van persoonsgegevens zijn Verwerkersovereenkomsten van toepassing.

Voor het verwerken van betalingen wordt gebruik gemaakt van een boekhouder. Persoonsgegevens, noodzakelijk voor het verwerken van de betalingen worden verstrekt aan de boekhouder.

Indien u meer informatie wilt over met welke externe partijen uw persoonsgegevens worden verwerkt, kunt u altijd een e-mail sturen naar post@deaudiofabrique.nl.

Het staat De AudioFabrique vrij een zwarte lijst aan te maken met betrekking tot persoonsgegevens van personen die het vertrouwen van De AudioFabrique ernstig hebben beschaamd. De zwarte lijst wordt onbeperkt bewaard en is slechts inzichtelijk voor een zeer beperkte groep werknemers van De AudioFabrique. De zwarte lijst wordt bewaard, tevens voor toekomstige aanbiedingen van De AudioFabrique. In ieder geval worden opgenomen op de zwarte lijst personen die ondanks herhaaldelijk verzoek niet voldoen aan enige betaalverplichting van De AudioFabrique.

2. Gegevens van bezoekers
2a Sommige gegevens die voortkomen uit één of meer bezoeken aan deaudiofabrique.nl worden permanent bewaard, maar wel anoniem. De gegevens zullen dus nooit te herleiden zijn naar een persoon of organisatie.
2b De AudioFabrique zorgt voor een goede beveiliging van de opgeslagen gegevens.

De AudioFabrique kan de gegevens die door de klant verstrekt worden onder meer voor de volgende doeleinden gebruiken:

2c Het sturen van één of meerdere mails zoals, maar niet beperkt tot, een mail waarin inloggegevens vermeld staan.
2d Het (incidenteel) onder de aandacht brengen van een product, tip, handigheid etcetera, waarvan De AudioFabrique denkt dat het kan bijdragen tot een meer succesvolle website voor de bezoeker.

3. Cookies
3a De AudioFabrique maakt gebruik van cookies om de functionaliteit van bepaalde pagina’s van de website te optimaliseren. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een pagina van de website op de computer van de bezoeker worden geplaatst. IWe gebruiken deze cookies om de website te verbeteren (Google Analytics), om inzicht te krijgen in onze doelgroep (Google Analytics), om je de mogelijkheid te bieden artikelen te delen via social media (Twitter, Facebook, Google+ en LinkedIn.
3b De bezoeker kan zelf bepalen hoe er met cookies omgegaan moet worden. Hij kan zijn browser zo instellen dat die het gebruik van cookies toestaat, niet toestaat of gedeeltelijk toestaat. In dit laatste geval kan worden ingesteld welke websites cookies mogen plaatsen. Bij alle overige websites wordt het dan verboden. Deze mogelijkheid wordt door de meestgebruikte moderne browsers geboden.
3c Cookies kunnen altijd van een computer worden verwijderd, ook weer via de browser.

Google Analytics

De AudioFabrique maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de site gebruiken. De verkregen informatie wordt, inclusief het IP-adres van je computer, door Google geanonimiseerd opgeslagen op servers. Op basis van jouw Google-account en de gegevens die Google daaraan heeft verbonden, verkrijgt De AudioFabrique geanonimiseerde data over leeftijd, geslacht en interesses van ons totaal aan bezoekers. Deze geanonimiseerde inzichten gebruiken we alleen voor het beter op onze doelgroep afstemmen van onze content en artikelen. Je kunt je afmelden voor Google Analytics als je dat wilt.

Social media

Zodra je klikt op een van de share buttons onderaan een artikel, bestaat de kans dat het betreffende social network een cookie plaatst op jouw harde schijf. Het kan zijn dat deze social media informatie verzamelen en gebruiken voor bijvoorbeeld het genereren van advertentie-inkomsten. Lees de privacyverklaring van deze sociale netwerken om te lezen wat zij met de data doen die zij via deze cookies verwerken.

Wat wordt er verzameld en gedeeld?

Bezoekersinformatie waaronder bezochte paginas & bezoekduur en technische specificaties zoals besturingssysteem & schermresolutie worden bij elk bezoek gemeten. Alle gegevens die wij verzamelen zijn niet tot individuen te herleiden en worden enkel op anonieme basis gedeeld met Google en de sociale netwerken. Zij kunnen deze informatie aan derden verschaffen als zij hiertoe wettelijk worden verplicht. De AudioFabrique heeft geen invloed hierop. U bent verantwoordelijk voor al hetgeen u vanuit de webpagina verzendt.

4. Vragen
Bezoekers kunnen met hun vragen over deze Privacy Policy terecht bij De AudioFabrique. De contactgegevens staan vermeld op de website die genoemd wordt in lid 1 van deze Privacy Policy.

5. Je akkoord
Door onze site te bezoeken ga je nadrukkelijk akkoord met ons privacy- en cookiebeleid.

6. Disclaimer
De AudioFabrique is gerechtigd de inhoud van de Privacy Policy te wijzigen zonder dat de bezoeker daarvan op de hoogte wordt gesteld. Het doorvoeren van de wijziging op de website is daarvoor afdoende.

Cookie instellingen aanpassen

De AudioFabrique maakt gebruik van cookies om het gebruik van deze website te analyseren, om het mogelijk te maken content via social media te delen en om de inhoud van de site en advertenties af te stemmen op jouw voorkeuren. Deze cookies worden ook geplaatst door derden. Daarnaast slaan wij gegevens op die je op onze website deaudiofabrique.nl invoert (oa. contactgegevens, paginagegevens, productgegevens). Dit doen wij om jou relevantere content aan te kunnen bieden en sneller te helpen om jouw doel te bereiken. Wij gebruiken jouw gegevens verder voor:
  • Het sturen van een specifieke boodschap aan jou als klant van De AudioFabrique;
  • Analyse van jouw bezoek aan deaudiofabrique.nl om onze website te kunnen optimaliseren;
Noodzakelijk of optimaal Om onze website goed te kunnen gebruiken is een aantal cookies noodzakelijk. Om jou relevante informatie te kunnen tonen zijn daarnaast ook optimale cookies van belang. Kies hieronder of je wel of geen optimale beleving wilt:

De AudioFabrique maakt gebruik van cookies om deze website te analyseren, personaliseren en te verbeteren voor marketingdoeleinden.

 

Meer informatie of je instellingen aanpassen? Ga dan naar onze privacy policy.